"Mosoly" - Dél-Alföldi Fogászati-, és Egészségturisztikai Innovációs Klaszter

Dokumentumok

A „Mosoly” Dél-alföldi Fogászati-, és Egészségturisztikai Innovációs Klaszter feladata, hogy a projektidőszakban megalkossa a Klaszter Stratégiát, mely a közös tevékenység közép-, és hosszú távú céljait jelöli ki. 2012-ben egy piackutatásra alapozott marketing-stratégia elkészítésére is sor kerül, mely a közös termékek és szolgáltatások piaci értékesítését alapozza meg. Elkészül egy képzési terv, mely a klaszter innovációs tevékenységéhez kapcsolódik és célja, hogy a klasztertagok munkavállalói számára segítséget nyújtson a klaszter eredmények multiplikálásában.